Blog

Βρείτε εδώ ενημερώσεις για εξοκονόμηση χρημάτων, αύξηση των κερδών της επιχείρησής σας καθώς και καινοτόμες ιδέες!

square-icon ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο κλάδος της διαχείρισης στόλου αντιμετωπίζει σημαντικές αλλαγές το 2020. Η MarketsandMarkets προβλέπει ότι ο κλάδος της διαχείρισης στόλου θα αυξηθεί από 15,9 σε 31,5 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2023 σε παγκόσμιο επίπεδο. Η μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη αυτής της ανάπτυξης είναι η συνεχή ανάγκη για βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας προκειμένου να επιταχυνθούν οι χρόνοι παράδοσης και να κινητοποιηθούν περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Λύσεις και τάσεις, συμπεριλαμβανομένων του άλματος προς το δίκτυο 5G, της τηλεματικής και της παρακολούθησης, της «κινητικότητας ως υπηρεσίας»(MaaS), του αυτοματισμού και της κυβερνοασφάλειας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των λειτουργικών δαπανών για τους διαχειριστές και ιδιοκτήτες στόλου. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε αυτές τις 5 κορυφαίες τάσεις στη διαχείριση στόλου για το 2020.

1. Το δίκτυο 5G

Καθώς ξεκινάμε να διακόπτουμε τη λειτουργία των δικτύων 3G, τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα smartphone και οι έξυπνες συσκευές πρόκειται να μεταβούν στο δίκτυο 5G – την τελευταία γενιά του δικτύου κινητής επικοινωνίας. Παρότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη τα δίκτυα 5G, φαίνεται ότι θα φέρουν μεγάλη τεχνολογική επανάσταση στην αυτοκινητοβιομηχανία και τον κλάδο της διαχείρισης στόλου. 

Το δίκτυο 5G δεν είναι μια απλή αναβάθμιση του δικτύου 4G. Μπορεί να είναι 100 φορές ταχύτερο με χαμηλό λανθάνοντα χρόνο. Ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός συσκευών (τουλάχιστον εκατονταπλάσιος) μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα στο δίκτυο σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Συνολικά, το δίκτυο 5G θα ενισχύσει το εύρος ζώνης, τη χωρητικότητα και την αξιοπιστία. 

Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι το δίκτυο 5G θα ανοίξει πολύ περισσότερες πόρτες και για άλλες τεχνολογίες. Καθώς το δίκτυο 5G επιτρέπει σε πολύ περισσότερες συσκευές να συνδέονται ταυτόχρονα, επιτρέπει σε πολύ περισσότερες έξυπνες συνδεδεμένες συσκευές να συνδεθούν στο διαδίκτυο, καταδεικνύοντας το πλήρες δυναμικό του «Διαδικτύου των Πραγμάτων» (IoT). Όσον αφορά το δίκτυο 5G και την τηλεματική, το δίκτυο 5G μπορεί να επιτρέψει τη ροή συγκεντρωτικών δεδομένων σε επίπεδο χιλιοστών του δευτερολέπτου. Τα δίκτυα 5G ξεκινούν αυτή την περίοδο να τίθενται σε λειτουργία στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

2. Τηλεματική και παρακολούθηση

Όσον αφορά την τηλεματική και την παρακολούθηση, οι περισσότερες συσκευές παρακολούθησης GPS μπορούν ήδη να προσδιορίσουν την τοποθεσία ενός οδηγού σε πραγματικό χρόνο, το πρόγραμμα οδήγησης, τη διαδρομή οδηγού και μπορούν ακόμη να βοηθήσουν τους οδηγούς να τηρούν τις πρακτικές ασφαλούς οδήγησης.

.

top-5-τασεις-διαχειριση-στολου

Το 2020 θα είναι το έτος κατά το οποίο θα προκύψουν περαιτέρω τεχνολογικές εξελίξεις. Το λογισμικό διαχείρισης στόλου θα ενσωματώσει σταδιακά φωνητικές δυνατότητες και θα συμπεριλάβει περισσότερο αξιόπιστες υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων και μια αυξημένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Η παροχή ακριβών και εμπεριστατωμένων δεδομένων αποτελεί μια ζωτική πτυχή που μπορεί να βοηθήσει τόσο τους διαχειριστές στόλου όσο και τους εργαζόμενους να λάβουν ταχύτερα εξυπνότερες αποφάσεις. 

Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα εργαλεία θα συνδυαστούν με την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση για να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες στόλου να επικοινωνούν απρόσκοπτα με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι διαχειριστές, οι εργαζόμενοι και οι πελάτες. Παρότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε πότε η εμπορική τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση θα ενσωματωθούν πλήρως στα συστήματα τηλεματικής και παρακολούθησης, αυτά τα χαρακτηριστικά βρίσκονται σε δοκιμή τη στιγμή που μιλάμε. Συνεπώς, πιθανότατα θα τεθούν σε κυκλοφορία τα αμέσως επόμενα έτη.

3. Κινητικότητα ως υπηρεσία (MaaS) Mobility-as-a-Service 

Οι βελτιώσεις στην τηλεματική και την παρακολούθηση θα φέρουν επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο παραδίδουμε και μεταφέρουμε τα εμπορεύματά μας. Ο συνεπιβατισμός με δυνατότητα τηλεματικής και παρακολούθησης (fleet sharing) θα γίνει κάτι το συνηθισμένο στον κλάδο της μεταφοράς προσωπικού. Πολλές εταιρείες στον κλάδο των εμπορικών μεταφορών αποβλέπουν ήδη στη δοκιμή της κινητικότητας ως υπηρεσίας για τον στόλο των φορτηγών τους.

Σύμφωνα με το Fleet News, καθώς  η κινητικότητα ως υπηρεσία(MaaS) γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, οι διαχειριστές στόλου θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές στόλου ενδέχεται να πειραματιστούν με τα οχήματα που ανήκουν στην εταιρεία και ακόμη να μισθώσουν με απλή ή χρηματοδοτική μίσθωση άλλα οχήματα. Η κινητικότητα ως υπηρεσία θα αποτελέσει πρόκληση για την παραδοσιακή προσέγγιση, αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές στόλου να επανεξετάσουν τις διαδικασίες τους στη διαχείριση στόλου. Η από κοινού χρήση οχημάτων μπορεί να συμβάλλει στην αξιοποίηση των οχημάτων που δεν χρησιμοποιούνται, την ελάφρυνση των οικονομικών προϋπολογισμών και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Οι βασικοί δείκτες μέτρησης στόλου θα εξελιχθούν περαιτέρω μεταβαίνοντας από τους αριθμούς και τα δεδομένα οχημάτων σε παράγοντες όπως το χρονοδιάγραμμα, τα ποσοστά επιτυχίας ταξιδιού, τα ποσοστά συμμετοχής και το ετήσιο κόστος

4. Αυτοματοποιημένα οχήματα

Τα αυτοματοποιημένα οχήματα βρίσκονται επί του παρόντος σε δοκιμαστικό στάδιο σε ολόκληρο τον κόσμο. Δυστυχώς, είναι εξαιρετικά απίθανο να δούμε πλήρη αυτοματισμό και αυτοοδηγούμενα φορτηγά στους δρόμους το 2020. Εντούτοις, θα υπάρξουν νέα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον αυτοματισμό, τα οποία μπορούν να αναλύουν, να ταξινομούν και να διαχειρίζονται δεδομένα. Οι μηχανικοί επίσης εργάζονται σχετικά με τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα και πώς αυτά μπορούν να υποβληθούν σε μια αυτοδιάγνωση, να παρακολουθούν την κατάστασή τους και να προβλέπουν τις μελλοντικές απαιτήσεις συντήρησης. 

top-5-τασεις-διαχειριση-στολου--infographic

Το 2020 θα είναι επίσης το έτος κατά το οποίο θα παρατηρήσουμε τη μετάβαση προς τα αυτόνομα οχήματα κατά την είσοδό τους στην αγορά. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά στάδια όσον αφορά τον αυτοματισμό. Σύμφωνα με το WardsAuto, η ανακάλυψη του πώς να διαχειριζόμαστε τα αυτοματοποιημένα οχήματα σε κάθε στάδιο θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση στο ταξίδι μας προς την εποχή των οχημάτων χωρίς οδηγό.

5. Κυβερνοασφάλεια

Γνωρίζατε ότι υπάρχουν πάνω από 100 εκατομμύρια γραμμές κώδικα στο σύγχρονο λογισμικό αυτοκινήτων; Καθώς οι αλλαγές στην τηλεματική, την παρακολούθηση και τον αυτοματισμό αυξάνονται, οι στόλοι θα συλλέγουν, θα διατηρούν και θα αποθηκεύουν περισσότερα δεδομένα με την πάροδο του χρόνου. Συνεπώς, είναι σημαντικό να προστατεύονται τα δεδομένα, καθώς οποιοδήποτε ελάττωμα ή παραβίαση στο σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε ζητήματα ασφάλειας.

Σύμφωνα με το Automotive Fleet, η αύξηση των δεδομένων θα οδηγήσει σε αύξηση της κυβερνοασφάλειας. Πράγματι, πολλοί διαχειριστές στόλου αναβαθμίζουν τις δεξιότητές τους στην τεχνολογία πληροφοριών, καθώς μεταστρέφονται από την τακτική διαχείριση στη στρατηγική διαχείριση και λήψη αποφάσεων. Η συλλογή και η αξιολόγηση των δεδομένων θα καθίσταται όλο και πιο σημαντική πτυχή της εργασίας τους.

«Η ασφάλεια του κυβερνοχώρου και η ασφάλεια δεδομένων στο μέλλον θα είναι πολύ σημαντικές, καθώς όλο και περισσότερες πληροφορίες πρέπει να αλλάζουν χέρια. Συνεπώς, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι προστατεύονται, ότι οι πτυχές της ιδιωτικής ζωής που τις περιβάλλουν δεν πέφτουν σε λάθος χέρια», εξηγεί ο Mike Hardesty από τη Mike Albert Fleet Solutions. «Πιστεύω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση. Γενικά, θα δείτε να συμβαίνουν πολλά όσον αφορά στους στόλους. Όλα θα έχουν να κάνουν με τα δεδομένα και την προστασία τους, την κατανόηση της τεχνολογίας πληροφοριών και την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Πιστεύω ότι αυτή θα είναι πραγματικά η τάση του μέλλοντος».

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι καιροί αλλάζουν για τον παγκόσμιο κλάδο της διαχείρισης στόλου το 2020. Η ανάγκη ενίσχυσης της λειτουργικής αποδοτικότητας έχει οδηγήσει σε πολλαπλές λύσεις στους τομείς της τηλεματικής, της παρακολούθησης, της κινητικότητας ως υπηρεσίας, του αυτοματισμού και ακόμη και της κυβερνοασφάλειας. Εάν επιθυμείτε να είστε διαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες τηλεματικής και παρακολούθησης, κάντε κλικ εδώ για να ζητήσετε το Fleet Complete demo μας.  

 

 

Date published.   Μαρ 19, 2020    Photo of Angeliki Konstantinidou.  Angeliki Konstantinidou

  ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πώς μπορεί το GPS σας να λειτο...

Ως διαχειριστές στόλου, γνωρίζετε ότι τα εμπορικά οχήμ...

5 τρόποι για την επιβολή κανόν...

Είναι εύκολο να ξεχνάμε πράγματα όταν είμαστε αγχωμένο...

6 τρόποι βελτίωσης της ασφάλει...

Εάν είστε Διαχειριστής Στόλου, τότε η ασφάλεια του στό...

Ποιο είναι το πραγματικό κόστο...

Το προφανές κόστος των ατυχημάτων που αφορούν ένα στόλ...

3 τρόποι με τους οποίους ο εντ...

Γνωρίζατε ότι η παρακολούθηση της θέσης του στόλου οχη...