Blog

Βρείτε εδώ ενημερώσεις για εξοκονόμηση χρημάτων, αύξηση των κερδών της επιχείρησής σας καθώς και καινοτόμες ιδέες!

square-icon ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Σήμερα, οι κυβερνητικοί φορείς αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις όπως, κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που πρέπει να ακολουθήσουν,  ελλείψεις προϋπολογισμού αλλά και αναδυόμενες τεχνολογίες. Καθώς η οικονομία μας εισέρχεται σε μια νέα τεχνολογική επανάσταση, οι κυβερνητικοί φορείς που ανταπεξέρχονται στις προκλήσεις αυτές, θα ωφεληθούν. Για παράδειγμα, οι εξελίξεις στον Αυτοματισμό και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) έχουν ανοίξει το δρόμο για την εφαρμογή   συστημάτων τηλεματικής όπως το λογισμικό διαχείρισης στόλου.

Το λογισμικό διαχείρισης στόλου μπορεί να συλλέξει δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία του οχήματος και τη συμπεριφορά του οδηγού, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους χειριστές του στόλου να καταστήσουν τους στόλους τους πιο ασφαλείς και παραγωγικούς. Παρακάτω, θα σας δείξουμε 3 τρόπους με τους οποίους οι κυβερνητικοί φορείς αξιοποιούν το λογισμικό διαχείρισης στόλου για τη μεγιστοποίηση της χρήσης πόρων και τη μείωση του κόστους, των ατυχημάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

1.Βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των πόρων

Δυστυχώς, ενώ οι στόλοι τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον δημόσιο τομέα είναι απαραίτητοι, θεωρούνται ως έξοδο περισσότερο από κέρδος, καθιστώντας δύσκολη την απόκτηση οικονομικής υποστήριξης. Η έλλειψη προϋπολογισμού σημαίνει ότι οι στόλοι των κυβερνητικών φορέων πρέπει να μεγιστοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους τους— μειώνοντας, για παράδειγμα, το κόστος καυσίμων και ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των οχήματα που παραμένουν αδρανή.

Εδώ είναι όπου τα συστήματα διαχείρισης του στόλου μπορούν να βοηθήσουν τους στόλους του δημόσιου τομέα. Για παράδειγμα, ένα σύστημα διαχείρισης στόλου μπορεί να βοηθήσει στην ανακατανομή των αχρησιμοποίητων οχημάτων αξιολογώντας τις ώρες και τις ημέρες που τα οχήματα πράγματι οδηγούνται σε διάστημα ενός μήνα.

Τα συστήματα διαχείρισης του στόλου μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους δημόσιους στόλους στην υποβολή προληπτικής συντήρησης οχημάτων για να μειωθεί ο χρόνος που τα οχήματα δεν είναι διαθέσιμα. Για παράδειγμα, το σύστημα μπορεί να ειδοποιεί τόσο τους διαχειριστές του στόλου όσο και τους χειριστές οχημάτων όταν απαιτείται συντήρηση του οχήματος. Μπορεί επίσης να παρέχει δεδομένα , όπως τα χιλιόμετρα και τα μίλια κινητήρα, για να αποφευχθούν τυχόν μεγαλύτερα προβλήματα.

2.Μείωση κόστους και ατυχημάτων

Το κόστος των καυσίμων είναι ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα για κάθε στόλο, που αντιστοιχεί στο 60% του προϋπολογισμού λειτουργίας. Όσον αφορά τον υπολογισμό του κόστους των καυσίμων, οι διαχειριστές στόλων που δεν διαθέτουν σύστημα διαχείρισης στόλου συχνά πρέπει να εισάγουν μεγάλους όγκους δεδομένων, όπως αποδείξεις, χιλιόμετρα και συναλλαγές με μη αυτόματο τρόπο για να προβλέψoυν τα κόστη που θα προκύψουν. Όχι μόνο τα συστήματα διαχείρισης στόλου μπορούν να αυτοματοποιήσουν αυτήν τη διαδικασία, αλλά επίσης να μειώσουν τα πιθανά σφάλματα και να επιτρέψουν έτσι  στους διαχειριστές στόλου να βλέπουν όλα τα δεδομένα όλα σε ένα μέρος.

Με την πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του στόλου σας, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά το κόστος των καυσίμων:

  • Μειώνοντας το χρόνο αδράνειας του οχήματος
  • Εντοπίζοντας το πλησιέστερου οχήμα και οδηγό για κάθε εργασία
  • Παρακολουθώντας τους τρόπους οδήγησης για τη μείωση δράσεων όπως το έντονο φρενάρισμα ή η ανάπτυξη μεγάλης ταχύτητας
  • Βελτιστοποιώντας διαδρομές για τη μείωση οποιουδήποτε χιλιομέτρου εκτός της προκαθορισμένης διαδρομής

Σύμφωνα με την Megan Ray Nichols, Boss Magazine, με τη βοήθεια του λογισμικού διαχείρισης στόλου, μπορείτε να ‘Κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές στα οχήματά σας με μοτίβα οδήγησης ώστε να βελτιώσετε την απόδοσή τους. Οποιοσδήποτε παράγοντας μπορεί να επηρεάσει την οικονομία καυσίμου; το λογισμικό διαχείρισης στόλου σάς βοηθά να τον περιορίσετε. " Το Fleet tracker του συστήματος διαχείρισης στόλου ενθαρρύνει τους οδηγούς να οδηγούν με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

3.Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Οι κυβερνητικοί στόλοι αντιμετωπίζουν συχνά μεγαλύτερη πίεση για να λειτουργούν με φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους. Σύμφωνα με Australian Local Government Climate Review 2018, το 56% των συμβουλίων που απάντησαν στην παραπάνω έρευνα, είχαν ως εταιρικό στόχο τη μείωση των ρύπων.

Για να ανταποκριθούν στους στόχους μείωσης ρύπων των στόλων τους (Green Fleet Strategy KPIs), πολλοί κυβερνητικοί στόλοι χρησιμοποιούν λύση τηλεματικής για τη μείωση των ρύπων μέσω της βελτιστοποίησης των διαδρομών οδήγησης, της μείωσης του χρόνου αδράνειας του οχήματος και της διαχείρισης της οδηγικής συμπεριφοράς για τη μείωση του έντονου φρεναρίσματος αλλά και της υπερβολικής ταχύτητας.

Οι διαχειριστές κυβερνητικών στόλων αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις για τη μεγιστοποίηση των πόρων τους, ενώ αγωνίζονται συνεχώς για τη μείωση του κόστους αλλά και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι λύσεις τηλεματικής όπως ένα σύστημα διαχείρισης στόλου μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα, ώστε ο στόλος σας να είναι πιο παραγωγικός και ασφαλής. Αξιοποιώντας τα δεδομένα θέσης, οχήματος και οδήγησης, μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τους πόρους σας, να μειώσετε τα έξοδα καυσίμων, να βελτιώσετε την ασφάλεια των οδηγών και να μειώσετε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Εάν θέλετε να αξιοποιήσετε το λογισμικό διαχείρισης στόλου σας γι’ αυτούς τους σκοπούς, μπορείτε να μάθετε περισσότερα επικοινωνώντας με τη Fleet Complete.

Date published.   Μαϊ 20, 2020    Photo of Angeliki Konstantinidou.  Angeliki Konstantinidou

  ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πώς μπορεί το GPS σας να λειτο...

Ως διαχειριστές στόλου, γνωρίζετε ότι τα εμπορικά οχήμ...

5 τρόποι για την επιβολή κανόν...

Είναι εύκολο να ξεχνάμε πράγματα όταν είμαστε αγχωμένο...

6 τρόποι βελτίωσης της ασφάλει...

Εάν είστε Διαχειριστής Στόλου, τότε η ασφάλεια του στό...

Ποιο είναι το πραγματικό κόστο...

Το προφανές κόστος των ατυχημάτων που αφορούν ένα στόλ...

3 τρόποι με τους οποίους ο εντ...

Γνωρίζατε ότι η παρακολούθηση της θέσης του στόλου οχη...