Blog

Βρείτε εδώ ενημερώσεις για εξοκονόμηση χρημάτων, αύξηση των κερδών της επιχείρησής σας καθώς και καινοτόμες ιδέες!

square-icon ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η πανδημία του COVID-19 πλήττει τις περισσότερες χώρες και επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμόσουν τις συνολικές διαδικασίες σχεδιασμού τους στους νέους κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας, προκειμένου να παραμείνουν σε λειτουργία.

Η «νέα κανονικότητα» αναγκάζει όλους να επανεξετάσουν και να επανασχεδιάσουν τον τρόπο διαχείρισης των επιχειρήσεών τους και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) έχει ιδιαίτερα καθοριστική σημασία για την παροχή συνδεσιμότητας στο προσωπικό βασικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται μακριά στο πεδίο, καθώς και για την εξασφάλιση ευελιξίας και απαιτούμενης εποπτείας σε όσους ασχολούνται με τον συντονισμό από την έδρα βάσης. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι λύσεις IoT διαδραματίζουν καίριο ρόλο όσον αφορά τη διευκόλυνση των οργανισμών και της κοινωνίας να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας κανονικότητας και να προσαρμοστούν για να επιτύχουν.

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να βελτιώσουν την τρέχουσα διαδικασία λήψης αποφάσεών τους και να προετοιμαστούν καλύτερα για τη νέα κανονικότητα, πρέπει να στηρίζονται περισσότερο στις ψηφιακές δυνατότητες κατά τον σχεδιασμό και να αυτοματοποιήσουν σημαντικά τις διαδικασίες τους. Η ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας των οδηγών με τις ψηφιακές διαδικασίες για παραδόσεις χωρίς επαφή, καθώς και η βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας του στόλου κατά τις καθημερινές δραστηριότητες και του ελέγχου κόστους έχουν αποκτήσει κρίσιμη σημασία για τη διατήρηση της λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Τα πλεονεκτήματα του Διαδικτύου των Πραγμάτων για τις επιχειρήσεις

Η διασυνδεσιμότητα ανάμεσα στις συσκευές και τα περιουσιακά στοιχεία στο πεδίο μέσω ασύρματων δικτύων υπολογιστικού νέφους (που παρέχονται από το IoT) είναι αυτό που επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να είναι περισσότερο συνδεδεμένοι με τον κόσμο γύρω τους και να κάνουν πιο ουσιαστική και υψηλότερου επιπέδου εργασία. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι σήμερα ότι το IoT βοηθά τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα καλύτερο σχέδιο στρατηγικής και να παρέχουν μετρήσιμες πληροφορίες στις δραστηριότητές τους, βελτιώνοντας τη διαχείριση στόλου, αυξάνοντας τη συνολική παραγωγικότητα των πόρων και προσαρμόζοντας τις διαδικασίες τους στη νέα κανονικότητα.

Το IoT επιτρέπει την ψηφιοποίηση και αυτή αποτελεί πιθανώς τον βασικό παράγοντα που παρέχει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές των επιχειρήσεων να επιφέρουν βελτιώσεις στην παραγωγικότητα. Ο χρόνος που προηγουμένως δαπανιόταν σε χειροκίνητες εργασίες, στοίβες από έγγραφα, συμπλήρωση ημερολογίων, τηλεφωνικούς ελέγχους με τους οδηγούς ή ακόμη στην εναλλαγή μεταξύ των πολλαπλών πλατφορμών λογισμικού μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για την πραγματοποίηση περισσότερων στάσεων για παραδόσεις και για την εξυπηρέτηση περισσότερων πελατών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

 

Ο προσδιορισμός της τοποθεσίας ενός οχήματος, η πραγματοποίηση αμέτρητων τηλεφωνικών κλήσεων στους πελάτες για την ενημέρωσή τους σχετικά με την τοποθεσία ή η εύρεση του πλησιέστερου οδηγού για τη διεκπεραίωση μιας επείγουσας εργασίας δαπανούν πολύ πολύτιμο χρόνο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία νέων παραγγελιών, την τιμολόγηση, τη βελτίωση της εφοδιαστικής και την παροχή καλύτερης εξυπηρέτησης στο πελατολόγιό σας.

 

Μια λύση διαχείρισης στόλου βασισμένη στο IoT βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες μέσω μιας πλατφόρμας που βασίζεται στο υπολογιστικό νέφος και παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για οτιδήποτε συμβαίνει στο πεδίο. Συνδέοντας τα οχήματα του στόλου σας μέσω εγκατεστημένων συσκευών τηλεματικής, μαθαίνετε την τρέχουσα τοποθεσία και την κατάσταση δραστηριότητάς τους μέσω GPS σε έναν διαδικτυακό χάρτη, μαζί με άλλες αναφορές και αναλυτικά στοιχεία που σας βοηθούν να βελτιώσετε τον καταμερισμό εργασιών, τον σχεδιασμό διαδρομών και την εφοδιαστική της επιχείρησής σας. Αυτές οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο είναι που σας βοηθούν να αποκτήσετε ευελιξία στην κατανομή των πόρων σας, στον καλύτερο σχεδιασμό και στην ταχύτερη προσαρμοστικότητα στις αλλαγές της κατάστασης.

Με τον εντοπισμό της τοποθεσίας μέσω GPS σε πραγματικό χρόνο, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να παρέχουν στους πελάτες τους τον χρόνο άφιξης με ακρίβεια ή να αναπροσαρμόσουν αμέσως τη διαδρομή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης του πελάτη. Η χρήση ενός λογισμικού παρακολούθησης στόλου βοηθά επίσης στη μείωση του χρόνου αναμονής στους τόπους προορισμού και στον έλεγχο της συμπεριφοράς των οδηγών στον δρόμο για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της συμμόρφωσης, καθώς και στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων και της ευθύνης. Τα συστήματα τηλεματικής με βάση το IoT μπορούν να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τη διάγνωση των οχημάτων, όπως η ταχύτητα, ο χρόνος σε ρελαντί, η απότομη αύξηση της ταχύτητας ή το απότομο φρενάρισμα, η κατανάλωση καυσίμων, οι βλάβες οχήματος, η πίεση ελαστικών και πολλά άλλα.

 

Σε περίπτωση ατυχήματος, το υλισμικό, το οποίο είναι συνδεδεμένο στο δομοστοιχείο κινητήρα του οχήματος, θα στείλει μια ειδοποίηση στα κεντρικά γραφεία υποδεικνύοντας τη σύγκρουση, ώστε να μπορείτε να αποστείλετε αμέσως βοήθεια στον οδηγό σας χωρίς καθυστέρηση. Επίσης, μπορείτε να συμπεριλάβετε ένα καλύτερο πρόγραμμα συντήρησης και κατάστασης οχημάτων για τον στόλο σας με καλύτερο προγραμματισμό και ελέγχους ρουτίνας που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε το κόστος διακοπής λειτουργίας και βλαβών στην άκρη του δρόμου.

 

Με αυτόν τον τρόπο, η χρήση μιας λύσης διαχείρισης στόλου βασισμένης στο IoT μπορεί να ενισχύσει την απόδοση μέσω καλύτερης εικόνας των περιουσιακών στοιχείων και χρήσης των οχημάτων, μειωμένων χρόνων αναμονής στους τόπους προορισμού και προληπτικής συντήρησης για εξοικονόμηση κόστους.

Πηγή εικόνας

Οι στόλοι που δεν χρησιμοποιούν συστήματα τηλεματικής χάνουν ευκαιρίες να μειώσουν το κόστος, να κάνουν τις δραστηριότητες τους πιο αποτελεσματικές και να παράγουν περισσότερο κέρδος. Διαβάστε το ιστολόγιό μας και μάθετε πώς να εξασφαλίσετε ότι η εταιρεία σας επιτυγχάνει μια σχεδόν άμεση απόδοση επένδυσης.

Μέσω βελτιστοποίησης του σχεδιασμού διαδρομών και βελτίωσης της οδηγικής συμπεριφοράς, η JR Company στη Αυστρία εξοικονόμησε 90.000 ευρώ ανά έτος με τη χρήση μιας λύσης τηλεματικής της Fleet Complete. Με τη βελτιστοποίηση της οδηγικής συμπεριφοράς, η JR Company μείωσε το κόστος της για βλάβες οχημάτων κατά 30% και για φθορά εξαρτημάτων κατά έως και 50%. Δείτε το βίντεο με τις μελέτες περίπτωσης των πελατών μας και μάθετε περισσότερα για το πώς η Fleet Complete βοηθά τις επιχειρήσεις να ακμάζουν σε όλο τον κόσμο!

Δεδομένης της αποδεδειγμένης εξοικονόμησης κόστους και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, το IoT γίνεται γρήγορα η καλύτερη πρακτική στη διαχείριση στόλου. Με την εφαρμογή μιας πλατφόρμας τηλεματικής στις δραστηριότητές τους, οι διαχειριστές στόλου και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα για τη «νέα κανονικότητα», αντιμετωπίζοντας τις επιχειρηματικές προκλήσεις τους με ευέλικτο τρόπο και αποκτώντας, συγχρόνως, σημαντικά οφέλη.

Η δική μας πλατφόρμα παρακολούθησης στόλου μπορεί να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση όλων των δραστηριοτήτων σας, βελτιώνοντας τη συνολική αποδοτικότητα και παραγωγικότητα του στόλου σας. Επιτρέψτε τον καλύτερο επιχειρηματικό σχεδιασμό με την τηλεματική και βοηθήστε την επιχείρησή σας να προσαρμοστεί και να επιτύχει!

Είμαστε ΕΔΩ για να σας βοηθήσουμε! Διαθέτουμε εργαλεία που συμβάλλουν στην προσαρμογή και επιτυχία της επιχείρησής σας στο πλαίσιο της νέας κανονικότητας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις λύσεις της Fleet Complete; Ζητήστε ένα demo!

 

Date published.   Ιουλ 31, 2020    Photo of Angeliki Konstantinidou.  Angeliki Konstantinidou

  ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι 7 κυριότεροι λόγοι για τους...

Ως διαχειριστής, πιθανότατα αναζητάτε τρόπους για να γ...

Οι τάσεις των στόλων οχημάτων ...

Αφού η προηγούμενη χρονιά (2021) ήρθε στο τέλος της, έ...

Ένας οδηγός για την κατανόηση ...

Όσον αφορά στη τηλεματική και στη διαχείριση στόλου οχ...

6 ερωτήσεις που πρέπει να κάνε...

Η αγορά ενός ηλεκτρικού οχήματος (EV) είναι μια μεγάλη...

Συσκευές παρακολούθησης GPS: Α...

Η εξέλιξη της τηλεματικής και της παρακολούθησης μέσω ...