Blogs (Τίτλος)

Βρείτε εδώ ενημερώσεις για εξοκονόμηση χρημάτων, αύξηση των κερδών της επιχείρησής σας καθώς και καινοτόμες ιδέες!

square-icon ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι παρακάτω συνήθειες μπορούν να σας βοηθήσουν να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά το στόλο σας, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος της επιχείρησής σας.  

Μαθαίνοντας από τους πελάτες της Fleet Complete ανά τον κόσμο, έχουμε συγκεντρώσει τις βασικές αρχές που μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις δραστηριότητες του στόλου σας καθιστώντας σας – ως διαχειριστή στόλου – πολύ πιο αποτελεσματικό.

Να καταγράφετε τα πάντα σε ψηφιακή μορφή


Fleet Manager looking at Fleet Complete dashboard on computer.Αφήστε τους πίνακες και τους φακέλους για τη διαχείριση καθηκόντων και αναθέστε εργασίες απευθείας από το κινητό σας, για μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξή τους εντός της εφαρμογής. Δεν σας βοηθά μόνο να εξοικονομείτε τον χρόνο που δαπανάται για τη συμπλήρωση όλων των εγγράφων χειρόγραφα, αλλά και να είστε ενήμεροι για τη διαθεσιμότητα και την τοποθεσία του προσωπικού. Μπορείτε να κατανείμετε την κατάλληλη εργασία στο κατάλληλο άτομο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να πρέπει να κάνετε τηλεφωνήματα.

Επιπλέον, μπορείτε να διαχειρίζεστε ολόκληρο τον στόλο σας από μία οθόνη και να βλέπετε εξ αποστάσεως τι συμβαίνει επιτόπου. Γνωρίζετε πού βρίσκονται το προσωπικό και τα οχήματά σας, τα επίπεδα παραγωγικότητάς τους και όλα τα στοιχεία μέτρησης που χρειάζεται να ξέρετε για τον στόλο σας, όπως η κατανάλωση καυσίμων, οι ώρες εργασίας και τα διανυθέντα χιλιόμετρα των οδηγών.


Να καθορίσετε βασικούς δείκτες απόδοσης για το στόλο σας

Fleet Complete alerts and reports dashboard.

Για να μπορείτε να ελέγχετε τις δραστηριότητες του στόλου σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε καθορίσει τους κατάλληλους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI). Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικούς βασικούς δείκτες απόδοσης για τη μέτρηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας, της συμμόρφωσης και της συνολικής απόδοσης του στόλου. 

Ορισμένα στοιχεία μέτρησης που παρέχουν πληροφορίες για την ασφάλεια είναι τα γεγονότα υπέρβασης ταχύτητας, η απότομη αύξηση της ταχύτητας και το απότομο φρενάρισμα, οι απότομες στροφές, τα ατυχήματα. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, μπορείτε να παρακολουθείτε το κόστος ανά χιλιόμετρο, το ποσοστό διαθεσιμότητας του στόλου, τη χρήση και διακοπή λειτουργίας των οχημάτων. Από την άποψη της συμμόρφωσης, μπορείτε να παρακολουθείτε τις διαθέσιμες ώρες υπηρεσίας και τις παραβιάσεις. 

Με άλλα λόγια, ελέγξτε και μετρήστε συγκεκριμένα στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα τον στόλο σας. Αυτό βοηθά επίσης στον υπολογισμό του συνολικού κόστους κυριότητας (TCO) του στόλου σας και στον καλύτερο σχεδιασμό του προϋπολογισμού σας. Το λογισμικό διαχείρισης στόλου σας βοηθά να αποκτήσετε όλα τα στοιχεία μέτρησης που απαιτούνται για να λάβετε αποφάσεις που βασίζονται στα δεδομένα.

Να χρησιμοποιείτε τεχνικές παιχνιδοποίησης για να βελτιώσετε τη συμπεριφορά των οδηγών

Fleet Complete Vision Samsung weekly summary.

Μερικοί από τους πελάτες μας σημείωσαν μεγάλη επιτυχία παρέχοντας κίνητρα στους οδηγούς για τη σωστή εκτέλεση της εργασίας τους, π.χ. επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων, διεξάγοντας τακτικούς ελέγχους στο όχημα ή παρουσιάζοντας καλή οδηγική απόδοση.

Καθορίστε πρότυπα απόδοσης για όλους τους οδηγούς και χρησιμοποιήστε τεχνικές παιχνιδοποίησης για να τους παρακινήσετε.

Παιχνιδοποίηση ενός προϊόντος σημαίνει η ενθάρρυνση του να έχεις έναν υγιή ανταγωνισμό με τον ευατό σου έτσι ώστε να έχεις ένα κίνητρο για συνεχή προσωπική βελτίωση. Αυτό χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές που σχετίζονται με την υγεία, όπως για παράδειγμα το Fitbit για τη μέτρηση βημάτων.

Η εφαρμογή Vision της Fleet Complete παρέχει αυτή την παιχνιδοποιηµένη εμπειρία για τη συμπεριφορά των οδηγών, προκειμένου ο στόλος σας να λάβει τη βέλτιστη υποστήριξη για την ασφάλεια των οδηγών και των οχημάτων. Αυτή η καινοτόμα τεχνολογία όχι μόνο παρέχει στους οδηγούς βοήθεια και καθοδήγηση εντός του οχήματος, αλλά και έναν αποκλειστικό πίνακα εργαλείων στον οποίο μπορούν να παρακολουθούν τα ποσοστά απόδοσης και βελτίωσής τους. 

Ως διαχειριστής στόλου, μπορείτε να αναλύσετε τις κάρτες βαθμολογίας των οδηγών για να προσδιορίσετε τα αδύναμα σημεία τόσο των μεμονωμένων οδηγών όσο και του στόλου συνολικά, ώστε να ασχοληθείτε με αυτά κατά την εκπαίδευση. Επίσης, μπορείτε να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα παροχής κινήτρων για να ενθαρρύνετε τα θετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, μπορείτε στο τέλος κάθε μήνα να επιβραβεύετε τον καλύτερο οδηγό με βάση τα δεδομένα που αντλήσατε από τις κάρτες βαθμολογίας.


Να κάνετε τη συντήρηση όσο το δυνατόν πιο εύκολη


Engine Diagnostics Report on a tablet..Μερικές φορές οι οδηγοί τείνουν να παραμελούν ή να αναβάλλουν τους συχνούς ελέγχους και τις εργασίες συντήρησης των οχημάτων, καθώς θεωρούν ότι είναι χρονοβόρα και περίπλοκα ζητήματα. Τα οχήματα όμως που υποβάλλονται σε τακτική συντήρηση και ελέγχους παρουσιάζουν λιγότερες βλάβες, καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα και έχουν μεγαλύτερη προσδόκιμη διάρκεια ζωής.

Εάν θέλετε οι οδηγοί σας να ανταπεξέρχονται στην προγραμματισμένη συντήρηση των οχημάτων, χρειάζεται να απλοποιήσετε τη διαχείριση συντήρησης καθιστώντας την κινητή, αυτοματοποιημένη και προσβάσιμη σε όλους. Ένα λογισμικό διαχείρισης στόλου με φορητή προσβασιμότητα και αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις ελέχγου μπορεί να κάνει  τη διαφορά.


Συνεχής επιμόρφωση


Person's hands showing working on laptop.Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε όλες τις αλλαγές  που συμβαίνουν στον κλάδο. Να συμμετέχετε σε κάποια επαγγελματική ένωση, να διαβάζετε εμπορικές δημοσιεύσεις και ιστολόγια (όπως αυτό εδώ), να ενημερώνεστε σχετικά με τους νέους κανονισμούς και να παρακολουθείτε όλες τις τεχνολογικές καινοτομίες.

Καθώς ενημερώνεστε για μια νέα τεχνολογία, αναλογιστείτε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και αν θα μπορούσε να επωφελήσει την επιχείρησή σας. Η συλλογική χρήση εταιρικών αυτοκινήτων, τα αυτόνομα οχήματα και η πρόβλεψη ζήτησης ήταν λίγες από τις σύγχρονες τάσεις που έθιξαν μερικά εξέχοντα στελέχη του βιομηχανικού κόσμου στη Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής Διαδικτύου που έλαβε χώρα πέρσι στην Πορτογαλία. 

Το λογισμικό βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο το προσωπικό ενεργεί και εάν έχετε ακριβή δεδομένα σχετικά με τα οχήματά σας, μπορείτε να λάβετε εμπεριστατωμένες αποφάσεις και να αξιοποιήσετε καλύτερα τους πόρους σας. 

Σε αυτή την εποχή της τεχνολογίας και της πληροφόρησης, όλα όσα χρειάζεστε για να γίνετε ένας επιτυχημένος ειδικός διαχείρισης στόλου βρίσκονται άμεσα στη διάθεσή σας.

Date published.   Αυγ 21, 2019    Photo of Fleet Complete Team.  Fleet Complete Team

  ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πώς να δημιουργήσετε ένα σχέδι...

Ένα κλεμμένο όχημα είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε δι...

Ποιος είναι ο ρόλος του Διαδικ...

Η πανδημία του COVID-19 πλήττει τις περισσότερες χώρες...

Τηλεματική και Νέες Τάσεις της...

  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το “μέλλον είναι συνδεδεμέ...

Τι σημαίνει ο όρος Future Proo...

  O όρος Future Proofing (Δείκτης Βιωσιμότητας) είναι ...

Η Απόδοση Επένδυσης (Return on...

  Η τηλεματική δεν σημαίνει πλέον απλώς παρακολούθηση ...