Blogs (Τίτλος)

Βρείτε εδώ ενημερώσεις για εξοκονόμηση χρημάτων, αύξηση των κερδών της επιχείρησής σας καθώς και καινοτόμες ιδέες!

square-icon ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο για οποιαδήποτε εταιρεία μεταφορών. Δεν αποτελεί μόνο αναπόσπαστο μέρος των καθηκόντων σας, αλλά οδηγεί και σε ασφαλέστερη χρήση του οδικού δικτύου, σε λιγότερα ατυχήματα ή τραυματισμούς και σε λιγότερες δαπάνες που σχετίζονται με την ακατάλληλη χρήση των οχημάτων.

Αυτό όμως που μπορεί να μην αντιλαμβάνονται πλήρως ορισμένες εταιρείες είναι ότι τα οφέλη από την αποτελεσματική εκπαίδευση των οδηγών επεκτείνονται ακόμη παραπέρα. Όπως υποδεικνύεται στη μελέτη των Passmore και Velez που διεξήχθη το 2012, η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τους «μαθητευόμενους να αναπτύξουν αυξημένη αυτεπίγνωση και μεγαλύτερη προσωπική ευθύνη». 

Στην ουσία, μπορεί να μετατρέψει τους οδηγούς σε υπέρμαχους της ασφαλής οδήγησης, οι οποίοι ενεργούν κατ’ αυτό τον τρόπο από φυσική βούληση παρά από φόβο για δυνητικές κυρώσεις – καθησυχάζοντάς σας ότι οι οδηγοί σας αντιπροσωπεύουν την εταιρεία σας με εξαιρετικό τρόπο, οπουδήποτε κι αν πάνε. Αντί της αποκλειστικής εστίασης στην απόκτηση γενικών δεξιοτήτων, μια εκπαίδευση που στοχεύει στη βελτίωση της επιχείρησης σε μακροπρόθεσμη βάση θα πρέπει να επικεντρώνεται στις τρέχουσες πρακτικές του κάθε ατόμου. Σ’ αυτό το σημείο, μπορεί να προσφέρει εξαιρετική αξία ένα λογισμικό διαχείρισης στόλου.

Fleet Review

Προσαρμογή σε σχέση με τη συμπεριφορά 

Το σύστημα διαχείρισης στόλου σας μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με μια σειρά κανόνων, τους οποίους εσείς επισημαίνετε ως σημαντικούς για παρακολούθηση. Αυτοί μπορεί να αφορούν ανησυχίες που έχουν προκύψει από παρελθοντικά ζητήματα ή απλώς συμπεριφορές που πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να βελτιωθούν, όπως υψηλή ταχύτητα, απότομο στρίψιμο, απότομο φρενάρισμα και απότομη αύξηση της ταχύτητας. Με το να είστε σε θέση να καθορίζετε τα δικά σας κατώτερα όρια σε καθένα από αυτά τα μέτρα – για παράδειγμα, επιτρέποντας κάποια υψηλότερη ταχύτητα στις μεγαλύτερες διαδρομές για την ανάγκη προσπέρασης –, θα μπορείτε να αξιολογείτε με αξιοπιστία και ακρίβεια την απόδοση των οδηγών, ανεξάρτητα από τους συγκυριακούς παράγοντες.

Συγκεκριμένες αναφορές σχετικά με τους οδηγούς 

Με τη δυνατότητα εξατομικευμένης προσαρμογής για την ανάλυση του εντοπισμού τόσο ολόκληρου του στόλου οχημάτων όσο και μεμονωμένων οδηγών, οι διαχειριστές μπορούν να έχουν μια γενική εικόνα της απόδοσης του στόλου καθώς και να διαπιστώσουν ποιοι οδηγοί χρειάζονται βελτίωση και σε ποιους τομείς. Αυτό βοηθά στη δημιουργία των θεμελίων για μια πιο εξατομικευμένη εκπαίδευση με πιο θετικό αντίκτυπο. 

Επιπλέον, η δυνατότητα “Αναφοράς συμβάντος” της Fleet Complete σας ενημερώνει για τον αριθμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες παραβιάστηκαν τα κατώτερα όρια συγκεκριμένων κανόνων παρέχοντάς σας, για παράδειγμα, λεπτομέρειες για τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια αυτών των περιστατικών. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον καθορισμό μια σειράς πραγμάτων, όπως για παράδειγμα συγκεκριμένες επικίνδυνες διαδρομές και συνεχιζόμενοι επισφαλείς τρόποι οδήγησης. Η λειτουργία “Αναφοράς απόδοσης στόλου” συνοψίζει τα περιστατικά αυτής της φύσης και παρέχει μια βαθμολογία ασφάλειας.

Καλύτερη γνώση των υφιστάμενων ανεπαρκειών

Το σύστημα διαχείρισης στόλου της Fleet Complete προχωρά πέρα από την απλή παρακολούθηση της απόδοσης των οδηγών με βάση τις προβλεπόμενες συμπεριφορές. Παρέχει πληροφορίες στους διαχειριστές σχετικά με ζητήματα που δεν είχαν κατ' ανάγκη υπόψη τους, όπως η υπερβολική λειτουργία  του κινητήρα σε αδράνεια, η επιλογή αναποτελεσματικών διαδρομών και οι υπερβολικές καθυστερήσεις ανά εργασία. Και το κυριότερο, το λογισμικό διαχείρισης στόλου μπορεί να αποτελέσει την έναρξη συνομιλιών μεταξύ εταιρείας και οδηγού – με δεδομένα που θα καθορίζουν με τα επόμενα στάδια – ή ακόμη και ευρύτερων συνομιλιών στην εταιρεία, εάν προκύπτουν σημαντικά πρότυπα συμπεριφοράς.

Υπευθυνότητα και αυτεπίγνωση των οδηγών  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η παρακολούθηση της απόδοσης δεν αποτελεί μόνο ένα εταιρικό εργαλείο, αλλά και ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ίδιους τους οδηγούς για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Για παράδειγμα, ορισμένοι οδηγοί ενδέχεται να μην έχουν επίγνωση ότι στρίβουν πολύ απότομα και θα αναφέρουν ότι οδηγούν με ασφάλεια. Μόνο όταν έχουν άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία μπορούν να κατανοήσουν το πρόβλημα και να βελτιωθούν. Date published.   Ιουλ 16, 2019    Photo of Fleet Complete Team.  Fleet Complete Team

  ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πώς να δημιουργήσετε ένα σχέδι...

Ένα κλεμμένο όχημα είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε δι...

Ποιος είναι ο ρόλος του Διαδικ...

Η πανδημία του COVID-19 πλήττει τις περισσότερες χώρες...

Τηλεματική και Νέες Τάσεις της...

  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το “μέλλον είναι συνδεδεμέ...

Τι σημαίνει ο όρος Future Proo...

  O όρος Future Proofing (Δείκτης Βιωσιμότητας) είναι ...

Η Απόδοση Επένδυσης (Return on...

  Η τηλεματική δεν σημαίνει πλέον απλώς παρακολούθηση ...